Komplet dokumenata za zaključivanje ugovora

• anketa Klijenta (potpis, pečat).
• kopija izvoda iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica, ne starijeg od 1 kalendarskog meseca;
• kopija statuta;
• kopija potvrde o upisivanju u poresku evidenciju;
• kopija potvrde o upisivanju u evidenciju u organima Rosstata (uz objašnjenje šifri OK TEI (Opšteruski klasifikator tehničko-ekonomskih i socijalnih informacija));
• potvrda o državnoj registraciji pravnog lica;
• kopije dokumenata koji potvrđuju ovlašćenja lica koje će zaključivati (potpisivati) ugovor u ime komitenta (izvod iz zapisnika skupštine akcionara (učesnika), punomoćje i sl.);
• kopije licenci i dozvola (ukoliko su iste potrebne za datu vrstu delatnosti)