Zahtevi za potencijalnog Distributera

1. da poseduje osnovni biznis u sferi prodaje ulja ili da poseduje specijalizovanu samostalnu strukturu unutar svoje organizacije koja se bavi prodajom maziva;

2. da stabilno, ciljano i izbalansirano razvija biznis u tri osnovna segmenta tržišta maziva – potrošačka ulja (B2C), komercijalna i industrijska ulja (B2B) i u segmentu stanica za tehničko održavanje (STO);

3. da ima tri izdvojena odeljenja za prodaju za segmente B2C, B2B i STO (u svakom odeljenju minimum 3 čoveka);

4. da sprovodi marketinšku politiku Društva na teritoriji gde posluje, da aktivno učestvuje u svim marketinškim programima Društva, da strogo poštuje korporativne standarde Društva vezano za reklamu;

5. da vodi aktivnu marketinšku politiku na teritoriji gde posluje, da realizuje regionalne reklamne kampanje;

6. da se orijentiše na direktnu prodaju i aktivni rad sa maloprodajnim mrežama;

7. da obezbeđuje pružanje dodatnih usluga klijentima (dostava proizvoda, tehnička obuka, pruža konsultacije);

8. da ima dovoljno skladišnih prostorija za održavanje zaliha robe koja je neophodna za promociju proizvoda Društva;

9. da izrađuje i potpisuje godišnji biznis plan za razvoj Distributerske kampanje, usluga klijentima i prodaju maziva Društva, na osnovu zadataka regiona odgovornosti i kapaciteta tržišta. Formu biznis plana dostavlja Društvo. Formu biznis plana Društvo može da menja i dopunjuje.

10. da izvršava godišnji biznis plan Društva;

11. da ispunjava minimalne logističke zahteve za otpremu proizvoda;

12. minimalne količine nabavke se izračunavaju polazeći od kapaciteta tržišta na konkretnoj teritoriji i šalju se kandidatu na zahtev.