• /
  • SARADNJA
  • /
  • KAKO DA POSTANETE PARTNER

Kako da postanete partner

1. Potencijalni Distributer treba da ispunjava sledeće zahteve.

2. Za razmatranje pitanja o dodeljivanju statusa potencijalni Distributer šalje spisak dokumenata na adresu zaposlenih kompanije «Gazpromneft Lubricants Ltd.» (Kontakti).

3. Odluku o dodeljivanju statusa «Distributer» donosi Distributerska komisija kompanije «Gazpromneft Lubricants Ltd».

4. Sednice Distributerske komisije za dodeljivanje statusa potencijalnim Distributerima održavaju se najmanje 1 put mesečno.

5. Na sednice Distributerske komisije može biti pozvan predstavnik potencijalnog Distributera.

6. Informacije o odluci Distributerske komisije šalju se na adresu potencijalnog Distributera putem elektronske pošte koja je navedena u Anketi Potencijalnog partnera).

7. Posle dodeljivanja statusa «Distributer» radi zaključivanja ugovora potrebno je poslati komplet dokumenata.